Det går mot lysere tider

Det går mot lysere tider

Vinteren har vært nervepirrende for oss i FTR. Tilskuddsordningen vi får våre prosjektmidler fra, lå an til å bli endret slik at vi ikke lenger ville få midler til vårt politiske arbeid. I tillegg truet KrF med å sabotere rusreformen, og på toppen av det hele hadde vi organisatoriske utfordringer som gjorde at vi måtte jobbe døgnet rundt i mange uker. Heldigvis går vi nå inn i 2019 med visshet om at rusreformen er reddet, at vi kan søke tilskudd som før og at organisasjonen står sterkere enn noensinne.

Ruspolitiske endringer i verden: Avkriminalisering og regulering (2018)

Ruspolitiske endringer i verden: Avkriminalisering og regulering (2018)

Flere land har foretatt endringer av ruspolitikken i retning av avkriminalisering. Her er en oversikt over de viktigste endringene de siste tiårene.

Pinlig leder fra VG

Pinlig leder fra VG

VG kommenterer 16. april forslaget på Venstres landsmøte om å klassifisere rusmidler etter skadepotensial og vurdere statlig regulering av dem deretter. Lederen vitner om at VGs redaksjon enten ikke er særlig opplyst om ruspolitikk, eller bevisst forsøker å feilinformere sine lesere.

FN må vedta nye mål for narkotikapolitikken

FN må vedta nye mål for narkotikapolitikken

Foreningen Tryggere Ruspolitikk var på plass under FNs Narkotikakommisjon (The Commission on Narcotic Drugs, CND) som ble arrangert 12.-16. Mars i Wien i år. Sammen med andre fra den internasjonale rusreformbevegelsen tok vi til orde for å skrote FNs mål om et narktikafritt samfunn og i stedet bygge en politikk på økt velferd i form av helse, livskvalitet og skadereduksjon.