Det går mot lysere tider

Det går mot lysere tider

Vinteren har vært nervepirrende for oss i FTR. Tilskuddsordningen vi får våre prosjektmidler fra, lå an til å bli endret slik at vi ikke lenger ville få midler til vårt politiske arbeid. I tillegg truet KrF med å sabotere rusreformen, og på toppen av det hele hadde vi organisatoriske utfordringer som gjorde at vi måtte jobbe døgnet rundt i mange uker. Heldigvis går vi nå inn i 2019 med visshet om at rusreformen er reddet, at vi kan søke tilskudd som før og at organisasjonen står sterkere enn noensinne.

Ruspolitiske endringer i verden: Avkriminalisering og regulering (2018)

Ruspolitiske endringer i verden: Avkriminalisering og regulering (2018)

Flere land har foretatt endringer av ruspolitikken i retning av avkriminalisering. Her er en oversikt over de viktigste endringene de siste tiårene.