Våre lokallag

Foreningen Tryggere Ruspolitikk har lokallag flere steder i landet. Dersom du er et aktivt medlem og vil bli aktiv kan du ta kontakt med en i lokallaget nær deg. Dersom du vil hjelpe oss å få startet et lokallag på et nytt sted kan du ta kontakt med vår organisatoriske nestleder, Inge Carlen. Epost: Inge.carlen@rusreform.no

 

Kontaktinformasjon:

FTR Oslo
Christopher Nodberg
E-post: christopher.nodberg@rusreform.no
Mobil: +47 45229421

FTR Trøndelag
John Melhus
E-post: John.melhus@rusreform.no
Mobil: +47 94862338

FTR Hordaland
Isabelle Aarvik
E-post: isabelleaarvik@gmail.com
Mobil: +47 48006401

FTR Rogaland
Jan Kristoffer  
E-post: Jan.Johnsen@rusreform.no
Mobil: +47 40626698