Hva skal være politiets rolle etter rusreformen?
Jun
4
5:00 PM17:00

Hva skal være politiets rolle etter rusreformen?

Det er flertall på Stortinget for en rusreform der ansvaret for rusbrukerne overføres fra Justis til Helsedepartementet. Rusreformutvalget, som skal utrede hvordan dette skal skje i praksis, og hvilke lovendringer som er nødvendige, er snart i gang med sitt arbeid. Endringene vil i stor grad berøre politiet, og spesielt de forebyggende enhetene som jobber opp mot barn og ungdom.

View Event →