KONTAKT OSS

Foreningen Tryggere Ruspolitikk driver utstrakt informasjonsarbeid både mot organisasjoner, media og samfunnet generelt. Er det noe du lurer på, eller ønsker du at vi skal komme og snakke om skadereduksjon eller kunnskapsbasert rusmiddelpolitikk? Ta kontakt med oss!

Fagrådet Innen rusfeltet i Norge
Nedre Slottsgate 7
0157 Oslo

INA SPINNANGR
Styreleder og talsperson
Mobil: +47 40067989
Epost: ina.roll@rusreform.no