Rådgivende fagkomité

Foreningen Tryggere Ruspolitikk ønsker å basere sitt arbeidet vårt på faglig oppdatert kunnskap. Vi har derfor en faglig bred og uavhengig fagkomité som bidrar med faglige råd og innspill til vårt arbeid, enten det er utvikling av politikk, informasjonsmateriell eller kunnskapsnotater.

 

Medlemmene av fagkomitéen er:

Leder:
Andreas Wahl Blomkvist, lege i spesialisering 1


Representant fra FTR sitt sentralstyre:
Dagfinn Hessen Paust, advokat

Noen av medlemmene i komitéen:
Sverre Eika, lege ved 24sju
Tormod Bønes, pensjonert kjemiker, tidligere ansatt ved Kripos
Fredrik Eika, lege i spesialisering 1
Inger Zadig, advokat
Ole Røgeberg, seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Anne Helene Fraas Tveit, psykolog
Susanne Semb Thunes, psykolog
Paul Larsson, professor ved forskningsavdelingen til Politihøgskolen