Hvem er vi?

divider.png
 

Vi er mennesker fra alle samfunnslag som har til felles at vi ønsker en ny ruspolitikk. Vi mener at rusproblematikk i samfunnet ikke kan løses med skremsler og nullvisjoner, da dette kun fører til mistillit, dårligere psykisk helse og farligere rusvaner hos brukerne. Vi ønsker en mer helhetlig ruspolitikk som har skadeforebygging og økt livskvalitet som mål, uansett rusmiddel. 

Ina Roll Spinnangr, daglig leder og styreleder
Ina har en master i organisasjon og ledelse ved NTNU. Hun har vært aktiv i politikken, blant annet som bystyrepolitiker i Trondheim.
Epost: ina.roll@rusreform.no

Dagfinn Hessen Paust, fagansvarlig og nestleder
Dagfinn er jurist og jobber som advokat, hovedsakelig med strafferett og med spesialisering innen ruslovbrudd og særlige rusrelaterte problemstillinger. Han har videre syv års erfaring fra sikkerhetsarbeid i ute- og festivallivet.
Epost: Dagfinn.Hessen@rusreform.no

Inge Carlén, organisatorisk nestleder
Inge har en bachelor i forvaltningsinformatikk fra UiO. Bred kompetanse fra frivillig sektor og med prosjektarbeid og politisk arbeid, bl.a. som styremedlem i LNU og Frivillighet Norge og som leder og grunnlegger av Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser. Jobber som seniorrådgiver i Bufdir.
Epost: mailto:Inge.Carlen@rusreform.no

 Resterende sentralstyremedlemmer:

Anna Marie Høifødt, sosialantropolog

Isak Gundrosen, grafisk designer

Christopher Nodberg, juriststudent

Dag-Are Mathiesen, infrastrukturarkitekt

Baard Zakariassen, journalist