Vil omdefinere forebyggingsbegrepet

Bilde: Lars Bror Kristiansen (t.v), Mikkel Ihle Tande, Simen Tomren Grip, Kevin Lee Hanes-Hansen, Sander Folke-Olsen, Maja Arnesen og Phillip André Charles.

Tryggere Ungdom er en nyoppstartet ungdomsorganisasjon under Foreningen Tryggere Ruspolitikk som jobber for et tryggere samfunn for unge, med særlig fokus på rus, psykisk helse og utenforskap. De mener at dagens ruspolitiske ungdomsorganisasjoner har gammeldagse og moraliserende budskap som i liten grad når gjennom til utsatt ungdom, og i for stor grad fokuserer på rusmiddelbruken fremfor de underliggende problemene.

Vi mener dagens tilnærming til forebygging i for stor grad fokuserer på symptomer fremfor underliggende årsaker, og at det må satses tidligere og bredere dersom vi skal møte dagens utfordringer, sier nyvalgt leder Simen Tomren Grip. Han forteller at Tryggere Ungdom ønsker en pragmatisk tilnærming til ungdom og rus basert på virkeligheten unge lever i, og mener det er særlig viktig at unge med rusutfordringer møtes med inkludering og solidaritet fremfor moralisering og utstøtelse.

Simen er 21 år, opprinnelig fra Molde og jobber for tiden i barnehage i Oslo. Han har lenge vært politisk engasjert og har i likhet med flere i Tryggere Ungdom bakgrunn fra ungdomspolitikken. Han mener at dersom vi skal lykkes i å forebygge rusutfordringer og andre problemer blant unge, må det satses mye mer på tidlig forebygging, med blant annet tettere oppfølging av foreldre som sliter. Dagens forebyggende innsats overfor unge som bruker ulovlige rusmidler bidrar ifølge Simen ikke bare til stigmatisering og utenforskap, slik at det blir vanskeligere å nå frem med hjelp, men flytter fokus vekk fra de egentlige problemene.


Unge som prøver cannabis blir i dag presset inn i ydmykende ruskontrakter hvor de må levere rene urinprøver hver uke i månedsvis for å slippe bot og kriminelt rulleblad. I dag vurderes det som en suksess hvis de klarer å gjennomføre opplegget, selv om vi ikke vet om de bytter til alkohol eller andre rusmidler, om de begynner igjen senere eller om de har fått mer angst eller depresjon. I stedet for kun å fokusere på rusmiddelbruken i seg selv, bør de voksne spørre hvorfor de unge ruser seg, sier Simen.

Bilde: Simen Tomren Grip, leder av Tryggere Ungdom og Ina Roll Spinnangr, leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Ina Roll Spinnangr, sier at de er veldig stolte av deres nye ungdomsforening.

Det er særlig behov for Tryggere Ungdom på rusfeltet. Dagens ungdomsforeninger gjør mye bra i å vise at man kan ha det gøy uten å ruse seg, men deres moraliserende budskap kan også virke ekskluderende. Tryggere Ungdom vil forebygge de negative konsekvensene av rusmiddelbruk ved å sørge for at barn og unge får en trygg oppvekst, hjelp med sine psykiske problemer og blir møtt med omsorg fremfor straff. Det vil være positivt om et slikt perspektiv blir fremmet fra Norge under FN-møte Commission on Narcotic Drugs (CND) i Wien neste år, mener hun.

Se http://tryggereungdom.no