Delta i Global Drug Survey!

Vil du bidra til forskning på rusmiddelbruk? Delta i Global Drug Survey! Enten du ruser deg mye, lite eller ikke i det hele tatt, er dine svar verdifulle.

Global Drug Survey er en selvstendig forskningsgruppe som jobber med innsamling og formidling av rusrelatert forskningsdata. Datagrunnlaget er basert på anonyme spørreundersøkelser og leveres i over 20 land. Global Drug Survey er en viktig kunnskapsprodusent for rusfeltet og resultatene vil være en kilde til politisk utforming og mediedebatt i det kommende året. Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) ønsker bedre kunnskap om- og formidling av rusmidler i samfunnet og derfor deler vi denne lenken med deg.


Gå inn på Global Drug Survey og del dine tanker før 22 desember.