Det norske folk tror ikke cannabisforbudet overlever

I en meningsmåling foretatt av TNS Gallup fremkommer det at nesten seks av ti nordmenn tror det blir vanskelig for Norge å opprettholde forbudet mot cannabis i fremtiden

Synet på legal cannabisomsetning er i kraftig endring. Nå støtter nesten seks av ti amerikanere å regulere cannabis som alkohol

Synet på legal cannabisomsetning er i kraftig endring. Nå støtter nesten seks av ti amerikanere å regulere cannabis som alkohol

Forbudet mot cannabis er under internasjonalt press. I USA har så mange som 23 delstater legalisert cannabis for medisinsk bruk. Etter at Colorado og Washington tvedtok å avvikle forbudet og regulere cannabis på samme måte som alkohol i 2012 har flere andre delstater fulgt etter. Først Oregon og Alaska i 2014. Ved valget i 2016 ble cannabisomsetning tillatt i California, Nevada, Maine og Massachusetts. Også delstatsforsamlingen i Vermont vedtok i vår det samme. I kjølvannet av dette har så mange som 14 delstater vedtatt å avkriminalisere bruk og besittelse. 

Meningsmålinger i USA viser at så mange som seks av ti amerikanere støtter å fjerne forbudet i hele landet og regulere cannabis på samme måte som alkohol.

Gjør utviklingen i utlandet det vanskeligere å opprettholde cannabisforbudet?

Spørsmål: Canada, Uruguay og 7 delstater i USA har innført regulert omsetning av cannabis som rusmiddel på lik linje med alkohol. I Spania og andre europeiske land er bruk avkriminalisert og det er åpnet for begrenset omsetning. Det samme har hittil ikke skjedd i Norge. Tror du utviklingen i andre land vil gjøre det vanskeligere for Norge å opprettholde et forbud mot bruk og besittelse av cannabis til eget bruk?

Også utenfor USA er det store bevegelser. Regulert omsetning er så langt vedtatt både i Canada og Uruguay. I Spania er lovlig omsetning de-facto innført gjennom såkalte Cannabis Social Clubs. I tillegg til dette har en rekke land avkriminalisert bruk og besittelse. 

Uten USA som  verdenspoliti er det enighet blant mange eksperter at det internasjonale forbudet vanskelig kan videreføres, noe som fikk The Economist til å slå opp på sin førsteside at "The argument for the legalisation of cannabis has been won".

Det norske folk synes å være enige i den vurderingen. I en meningsmåling foretatt av TNS Gallup sier nesten seks av ti av dem som har tatt stilling at utviklingen gjør et forbud vanskeligere å oppprettholde. 

Som i andre land ser vi at det er blant de unge endringene skjer først. Der 57,8% i hele befolkningen sier at forbudet vil bli vanskelig å opprettholde er det samme tallet så høyt som 73,5% blant dem under 35 år. Dette følger også den samme trenden vi har sett i USA og andre land. De unge har høyere kunnskap om rusmidlers relative skadevirkninger enn foreldregenerasjonen og de er i større grad tilhengere av skadereduksjon og regulert omsetning. Dette er holdninger de bærer med seg videre som voksne, med det resultat at tilhengerne av dagens politikk blir ett år eldre for hvert år.

Også når Gallup spør om vi her i Norge bør vurdere å regulere cannabis som alkohol, sier så mange som 32% av dem som har tatt stilling sier seg enig i dette. Det har aldri tidligere vært målt så høy støtte for regulert omsetning av cannabis. I de yngre aldersgruppene og i storbyene nærmer tilhengerne seg flertall. I Trondheim er allerede et flertall på 52% av dem som har tatt stilling for å vurdere å omsette cannabis på samme måte som alkohol.

 

Bør vi vurdere å regulere cannabis som alkohol?

Spørsmål: Gjennom alkoholloven er omsetning av alkohol i Norge regulert med aldersgrenser for kjøp, godkjente utsalgssteder (Vinmonopolet for vin og sprit), krav til bevilling for utesteder, og forbud mot reklame for alkohol. Mener du at vi i Norge bør vurdere å regulere omsetning av cannabis på samme måte?

I USA har støtten til å regulere cannabis som alkohol har fortsatt å øke etter at noen delstater begynte med dette. Det tyder på at folk ser positivt på resultatene av slik reguelring Dersom folkemeningen i Norge beveger seg i takt med slik den har gjort i andre land gir disse tallene grunn til å tro at det vil være flertall for å regulere cannabis som alkohol allerede om ti år.