Bli medlem og støtt Foreningen Tryggere Ruspolitikk i arbeidet for å sette skadeforebygging og skadereduksjon i sentrum av norsk ruspolitikk.

 

Gjør en forskjell

Norge har en av Europas verste dødsrater. Vi har et sterkt behov for nytenking i ruspolitikken. Gjennom å engasjere deg i Foreningen Tryggere Ruspolitikk vil du kunne være med på å gjøre en forskjell og redde liv.

Få kunnskap

Foreningen Tryggere Ruspolitikk driver utstrakt skolering og kunnskapsbygging både for medlemmer og andre. Ved å engasjere deg får du være en del av dette arbeidet.

Jobb med andre

Foreningen Tryggere Ruspolitikk arrangerer både medlems- og folkemøter hvor du kan jobbe sammen med andre som også ønsker en mer kunnskapsbasert tilnærming.


Ungdom under 26, studenter, brukere og trygdede

Voksne
(over 26)

Ildsjel
(alle aldre)


Gi en donasjon

Du kan også gi en donasjon til foreningen ved å overføre penger til vårt kontonummer:

1503.76.15711

 

Forandring krever engasjement.

 


Vipps en donasjon

Trykk på "Pay"

Trykk på "Pay"

Bruk vipps nummer "75592" eller skriv inn "tryggere" for å finne oss.

Bruk vipps nummer "75592" eller skriv inn "tryggere" for å finne oss.

Tryggleik, kunnskap og gode resultat kjem vanlegvis først i politikkutvikling. Men ikkje i ruspolitikken. Unøyaktig og misleiande informasjon skapar ein dårleg debatt, og ukontrollert omsetnad av rusmiddel skapar ein alvorleg risiko for dei vi vil verne mest. Det er tid for ein kunnskapsbasert rusreform.
Støtt arbeidet til Foreningen Tryggere Ruspolitikk – det gjer eg!
— Sveinung Rotevatn Stortingsrepresentant, Venstre