Det går mot lysere tider

Det går mot lysere tider

Vinteren har vært nervepirrende for oss i FTR. Tilskuddsordningen vi får våre prosjektmidler fra, lå an til å bli endret slik at vi ikke lenger ville få midler til vårt politiske arbeid. I tillegg truet KrF med å sabotere rusreformen, og på toppen av det hele hadde vi organisatoriske utfordringer som gjorde at vi måtte jobbe døgnet rundt i mange uker. Heldigvis går vi nå inn i 2019 med visshet om at rusreformen er reddet, at vi kan søke tilskudd som før og at organisasjonen står sterkere enn noensinne.

Rusreformen i fare

Under regjeringsforhandlingene var ruspolitikken et av områdene KrF ønsket å gjøre størst endringer på. Det verdikonservative partiet ville stoppe innføringen av heroinassistert behandling (HAB) og heve terskelen for legemiddelassistert behandling (LAR), og har lenge vært kritiske til å gi brukere av ulovlige rusmidler tilbud om hjelp fremfor straff. Mange fryktet også at Olaug Bollestad med sin bakgrunn som leder av Helsekomiteen kunne ende opp som ny helseminister. Fra å ha beveget seg med store skritt i positiv retning de siste tre årene, kunne rusfeltet plutselig ende opp tilbake på startstreken.

Selv om Høyre med Bent Høie som helseminister har tatt aktivt eierskap til rusreformen, var det usikkert hvor mye Høyre ville gi fra seg for å skape en sterk politisk allianse. Samtidig har FrP markert seg som skeptiske til en progressiv ruspolitikk, og ønsket strengere straffer for narkotikalovbrudd og fortsatt kriminalisering av befatning med ulovlige rusmidler til eget bruk – selv om FPU har kjempet internt for en mer kunnskapsbasert tilnærming. Det var derfor stor usikkerhet om hvor mye KrF kunne få gjennomslag for av endringer.

Venstre har vært en pådriver for en kunnskapsbasert ruspolitikk i flere år, og er en av våre viktigste allierte i kampen for rusreform i Norge. Takket være dem kan vi nå senke skuldrene. Rusreformen har ikke bare overlevd; lovnaden om å flytte ansvaret fra justis til helse har gått fra å være kun et budsjettnotat til å bli et formelt regjeringsløfte. Den nye regjeringen vil dessuten inkludere flere legemidler i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling (HAB), tillate injisering av flere stoffer på sprøyterommene og styrke en rekke tilbud på rusfeltet.

Du kan lese mer om hva Regjeringen er blitt enig om her. Selv om det naturligvis er rom for forbedring, er vi glade for hovedtrekkene i Regjeringens ruspolitikk, og for at Høie kan fortsette som en av Europas mest progressive helseministre på rusfeltet. Etter å ha jobbet aktivt i kulissene da mye stod på spill, er vi godt fornøyd med utfallet av forhandlingene.

Vi trenger flere bein å stå på

Samtidig som regjeringsforhandlingene har pågått, har vi jobbet hardt med å forsvare vårt livsgrunnlag. Mange av våre prosjekter har blitt finansiert gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning “frivillig rusmiddelforebyggende innsats”, som nylig ble nedfelt i forskrift for første gang. I høringsnotatet ble det varslet at målet med ordningen ikke lenger skulle være å “redusere negative konsekvenser knyttet til rusmidler”, men å “redusere bruk av rusmidler”, samtidig som “skadereduksjon” ikke lenger ville få støtte. Dette gjorde oss bekymret, da våre prosjekter i hovedsak baserer seg på skadeforebygging og risikoreduksjon uten bruksreduksjon som mål i seg selv, og det fremstod uklart hva som var omfattet i definisjonen av “skadereduksjon”. De foreslåtte endringene lå i tillegg an til å fjerne dagens støtte til ruspolitisk påvirkningsarbeid som ikke har som mål å redusere rusmiddelbruk, hvilket kunne fremstå som et forsøk på å strupe FTR spesifikt.

Etter å ha levert et omstendelig høringssvar, skrevet to kronikker og kontaktet våre støttespillere i partiene med vår bekymring, fikk vi heldigvis medhold i det vesentligste av våre innspill, og kan søke om tilskudd i år også. Nå gjenstår bare å se hvilke prosjekter vi får innvilget i 2019. En positiv konsekvens av denne usikkerheten er at vi i 2019 søker om tilskudd til et bredere utvalg av prosjekter fra ulike ordninger, som forhåpentlig både vil gi oss flere bein å stå på og bidra til å løfte rusfeltet.

Aktiviteter i 2019

Vi avholder temamøter og treff for medlemmer, brukere, pårørende og andre interessenter. I februar ønsker vi å se nærmere på hvordan ruspolitikken påvirker unges forhold til politiet, med særlig fokus på minoritetsperspektivet. 14. februar arrangerer vi derfor temamøte om dette på Skatten (Tøyen torg) kl 18:00. Les mer om arrangementet her.

24. februar er det planlagt en global markering mot situasjonen på Filippinene der over 5 000 mennesker er blitt drept og over 160 000 arrestert som følge av president Dutertes påståtte krig mot narkotika. I virkeligheten er dette en krig mot fattige og vanskeligstilte, og drapene er hittil blitt kritisert av 38 medlemsland i FN, samt en rekke internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Bor du i Oslo og ønsker å vise solidaritet med Dutertes ofre? Ta kontakt med Ina.roll@rusreform.no

I mars vil vi igjen delta i FNs narkotikakommisjon i Wien. Der vil vi ta til orde for en skadeforebyggende tilnærming i ruspolitikken, og argumentere for avkriminalisering og lavterskelsubstitusjonsbehandling som minstestandarder i et “best practice”-perspektiv.

I mai arrangerer vi vår Landskonferanse på Humanistskolen i Oslo. Representanter fra våre fylkeslag over hele landet vil delta, samt vår nyoppstartede søsterforening i Sverige, vår ungdomsforening Tryggere Ungdom og andre nære allierte. Er du medlem i FTR og ønsker å delta, kan du melde deg på via denne linken eller følg påmeldingslinken via facebook-eventet.

I juni er det markering av “Support don’t punish”, en global markering mot kriminalisering av rusmiddelbrukere. I juli og august vil vi igjen besøke ungdomspartienes sommerleire, samt arrangere temamøter og stå på stand under Arendalsuka.

En gang til høsten (sept-november) vil vi igjen arrangere Nordic Reform Conference, en nordisk ruspolitisk fagkonferanse som avholdes i Oslo annethvert år. Følg med og vær tidlig ute for å sikre deg en billett.

** Hold deg oppdatert via vår facebookside og her på hjemmesiden under nyheter/arrangementer.