Stopp Dutertes drapstokt!

Filippinene henretter uskyldige sivile i narkotikakrigens navn. Vi mener det er på tide at norske myndigheter vurderer boikott av Filippinene og andre land som vil ta i bruk deres metoder.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk vil denne uken og frem til søndag 24. februar delta i en global protest mot president Rodrigo Dutertes massedrap på Filippinene. Selv om flere nasjoner har fordømt hendelsene, har lite handling funnet sted. Landets blodige politikk er én av de mest brutale variantene av den globale “krigen mot narkotika” hittil.

Filippinenes president Rodrigo Duterte har siden han kom til makten i 2016 hatt krigen mot rusmiddelbrukere som sin fanesak. Ved slutten av 2018 hadde politiet ifølge den filippinske regjeringen drept over 5 000 narkotikaforbrytere. En rekke menneskerettighetsorganisasjoner anslår imidlertid at minst 12 000 er blitt drept av politi og bander lojale til Duterte, og ifølge Human Rights Watch er over 22 000 uoppklarte drap begått på Filippinene siden 2016. Mange av de drepte er fattige og unge uten synlige bånd til kriminelle gjenger, og også opposisjonspolitikere og menneskerettighetsaktivister er blant de drepte. Myndighetene bruker uttrykket “drug personality” om de drepte, en ordbruk som antyder at beviselig befatning med narkotika ikke er nødvendig. Det som nå skjer på Filippinene, er en påminnelse ikke bare om hva som skjer når en moralistisk ruspolitikk løper løpsk, men òg om hvilke virkemidler krigen mot narkotika gir hensynsløse despoter til å sikre seg makt. Både Indonesia og Sri Lanka har varslet at de vil følge i Dutertes fotspor, en utvikling som bør gi større grunn til bekymring enn norske medier hittil har gitt uttrykk for.

Etter tre år med utenomrettslige drap er det på tide å innta et tydeligere standpunkt enn kun fordømmelse. Vi mener derfor det er på tide at norske myndigheter vurderer boikott av Filippinene og andre land som vil ta i bruk deres metoder. I en tid da Norge og andre progressive land vedtar ruspolitikk basert på omsorg og hjelp, mens andre land vil fortsette med straff og dehumanisering, må vi sende et tydelig signal om at menneskerettsstridig politikk ikke lenger vil bli tolerert. Fortsetter vi å tie, kan resultatet bli en splittelse av verdenssamfunnet der stadig flere land omfavner Dutertes morderiske metoder.


Vi oppfordrer også alle allierte i kampen for en tryggere ruspolitikk til å dele vår kampanje og kommende debattinnlegg på sosiale medier for å vise motstand mot Duterte.