Forebyggingen må baseres på fakta, ikke frykt

Voksne vinner ikke unges tillit med skremselspropaganda om rusmidler.

Forskere ved OsloMet kunne denne uken meddele at bruken av cannabis blant mindreårige i Oslo har økt med godt over 70 prosent siden 2015. Det dreier seg overveiende om gjentatt bruk, og bruken er høyest på vestkanten. Actis og Norsk Narkotikapolitiforening slår alarm, og gir den offentlige debatten skylden for økningen.

Det kan godt stemme at debatten om cannabis har bidratt til økt bruk, da den har bidratt til økt opplysning om skadevirkninger. Cannabis er langt mindre skadelig enn norsk ungdom tidligere er blitt fortalt, og det er helt naturlig at økende kunnskap om dette virker inn på villigheten til å prøve stoffet. Unge i dag er mer helsebevisste enn noensinne, og utviklingen mot mindre bruk av alkohol og mer bruk av cannabis, er på sett og vis rasjonell. Det er tross alt utvilsomt at alkohol er et farligere rusmiddel enn cannabis.

At enkelte dessverre har begynt å tro at cannabis er mindre farlig enn det er, skyldes imidlertid neppe glorifisering så mye som tidligere demonisering av stoffet. Mens forskning med tiden har avkreftet at cannabisbruk leder til schizofreni eller heroin, har forebyggerne i for liten grad justert sin retorikk deretter. Dagens unge, som leser seg opp om temaet på nettet, opplever dermed at de voksne ikke vet hva de prater om. De forstår heller ikke hvorfor det skal være ulovlig å bruke cannabis når alkohol er lovlig, og politiets dogmatiske svar oppleves mer provoserende enn oppklarende. Dette skaper mistillit, og gjør at også advarsler om reell risiko blir ignorert.

For å gjenvinne unges tillit i forebyggingsarbeidet, må vi først og fremst ha troverdighet når vi snakker med dem om rus. Å ønske seg tilbake til tiden da cannabis ble ansett som livsfarlig, eller å sensurere det offentlige ordskiftet, er ikke reelle alternativer. Cannabis er i ferd med å bli et lovlig rusmiddel i andre land, og Norge eksisterer ikke i et vakuum, hverken kunnskapsmessig eller kulturelt. Jobben fremover blir å informere unge på en saklig måte om faktiske skadevirkninger, og gi dem råd om hvordan å minimere skadene ved bruk dersom de skulle bruke. Kanskje vil vi måtte godta at flere prøver cannabis i fremtiden, men vi kan fortsatt forebygge at flere utvikler problemer. Til syvende og sist er det dét ruspolitikken bør handle om.

Kunnskap for en tryggere ruskultur:
Foreningen Tryggere Ruspolitikk har utviklet rusopplysningen.no , en nettside som inneholder informasjon om ulike rusmidler og rusvettregler for hvert rusmiddel. Nettsiden er under utvikling.
I samarbeid med Helseutvalget og Sykepleiere på hjul deler vi ut brukerutstyr til risikogrupper med rusvettregler.