Pinlig leder fra VG

Ina Roll Spinnangr og Dagfinn Hessen Paust, Foreningen Tryggere Ruspolitikk

VG kommenterer 16. april forslaget på Venstres landsmøte om å klassifisere rusmidler etter skadepotensial og vurdere statlig regulering av dem deretter. Lederen vitner om at VGs redaksjon enten ikke er særlig opplyst om ruspolitikk, eller bevisst forsøker å feilinformere sine lesere.

Å kalle det en “rusliberalisering” når det foreslås streng statlig regulering av stoffer som er mindre skadelige enn alkohol, er i beste fall misforstått. Statlig kontrollert omsetning, med varedeklarasjoner og uttaksbegrensning for rusmidler som i dag omsettes fullstendig uregulert av kriminelle, i den hensikt å kunne beskatte inntektene og føre kontroll med forbruket, er ikke liberalisme. Å omtale forslaget som et “forsøk på å gi ungdom narkotika”, beveger seg fra det tendensiøse og over i det løgnaktige. Det har aldri vært foreslått at mindreårige skal kunne kjøpe rusmidler; debatten har hele tiden omhandlet salg med aldersgrense, presumptivt 20 år.

Åpenbar løgn er det når VG kaller det en “myte” at politiet arresterer “slitne junkier” (en helt uverdig betegnelse); rusavhengige arresteres stadig for oppbevaring, kjøp og småsalg, og må fortsatt i fengsel for gjentakelse, soning av ubetalte bøter eller sprekk under gjennomføring av ND-dom. Det kan diskuteres hvorvidt det er en “myte” at norsk ruspolitikk er mislykket, men når vi har noen av Europas høyeste overdosedødstall og strengeste straffer for narkotikaomsetning, og likevel gjennomsnittlige nivåer av bruk blant unge mellom 16 og 24 år, er det nærliggende å anklage VG for en type hvitvaskende retorikk man normalt finner på nettsidene til rusfeltets forbudshauker, og ikke på lederplass i landet største avis.

Det er for lengst bevist at politiets innsats mot narkotika ikke bidrar til annet enn å gjøre handelen mer lukrativ, miljøene mer voldelige og bruken mindre trygg. At etterspørselen etter ulovlig rus er lav, er ingen seier så lenge dagens politikk gjør unntak for et av de skadeligste rusmidlene, alkohol, som 90 prosent av nordmenn drikker. Etterspørselen er samtidig ikke lavere enn at 1 av 4 norske 19-åringer har brukt et ulovlig rusmiddel, og 1 av 4 i Oslos uteliv har gjort det de siste dagene. Venstre bør berømmes for å tørre å snakke om elefantene i rommet: at disse stoffene ikke vil forsvinne, at noen av dem er langt tryggere enn alkohol, og at den rasjonelle løsningen er å få omsetningen inn i ordnede former. Det er dette de “voksne” på Venstres landsmøte stemte for, og det er dette “voksne” land som Canada og Nederland nå iverksetter, etter positive erfaringer med ansvarlig regulering i land som Uruguay. Vi håper at også VG snart vil tre inn i de voksnes rekker, og bidra til en opplyst rusdebatt.