Sprøyte kan gi opioidavhengige et nytt liv

Fra 15. juli 2019 vil buprenorfin i depotinjeksjon (Buvidal) trolig bli tilgjengelig for pasienter med opioidavhengighet i Norge. Årsaken til at produktet først blir tilgjengelig nå, er en forventning om at prisen vil gå ned.

Buprenorfin blir allerede brukt i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) under merkenavnet Subutex, som inntas én gang i døgnet. Buvidal er en injiserbar depotformulering av buprenorfin som finnes med én ukes og én måneds virketid. Medisinen frigjøres gradvis i blodet, slik at pasientene slipper å hente medisiner ofte. Risikoen for videresalg av medisiner elimineres også, ettersom pasientene ikke får med seg doser hjem.

  • Foreningen Tryggere Ruspolitikk er opptatt av større fleksibilitet i medikamentvalget i LAR. Dersom langtidsvirkende buprenorfin kan gi pasientene friere og verdigere liv, er ingenting bedre. Samtidig må vi vokte oss for å la dette bli en standardbehandling av praktiske hensyn, på bekostning av individuelle behov.

  • På mange måter virker dette som en vidundermedisin, men vi håper myndighetene ikke fristes til å snevre inn medikamentutvalget for å spare mest mulig på kontrolltiltak. De som opplever at dette medikamentet ikke er for dem, må fortsatt kunne få tilbud om andre medikamenter.