FNs toppledergruppe går inn for avkriminalisering

En rekke FN-organer har tidligere tatt til orde for avkriminalisering av befatning med rusmidler til eget bruk, heriblant FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) og Verdens helseorganisasjon (WHO). FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) har likevel hittil vært skeptiske, til tross for at Det internasjonale narkotikakontrollbyrået (INCB) har betegnet Portugals løsning på narkotikaproblemet – der avkriminalisering er én komponent – som en “best practice”-modell.

Skepsisen virker imidlertid å ha avtatt, da FNs toppledergruppe (UNCEB) – bestående av lederne av FNs 31 byråer, inkludert UNODC – nå enstemmig går inn for å oppfordre medlemslandene til å avkriminalisere befatning med ulovlige rusmidler til personlig bruk. I dokumentet, som kan leses her, heter det at de vil:

” … promote alternatives to conviction and punishment in appropriate cases, including the decriminalization of drug possession for personal use, and to promote the principle of proportionality, to address prison overcrowding and overincarceration by people accused of drug crimes, to support implementation of effective criminal justice responses that ensure legal guarantees and due process safeguards pertaining to criminal justice proceedings and ensure timely access to legal aid and the right to a fair trial, and to support practical measures to prohibit arbitrary arrest and detention and torture;”

Dette markerer et linjeskifte i FN, og sender et viktig signal i en tid da flere land ønsker å videreføre krigen mot narkotika, og noen – som Filippinene, Indonesia og Sri Lanka – vil ta i bruk enda mer autoritære og inhumane virkemidler enn før.

Neste uke trer FNs Narkotikakommisjon (CND) sammen til sin 62. sesjon i Wien. Vi i Foreningen Tryggere Ruspolitikk håper at Norge der vil kommunisere klart og tydelig at å slutte å straffeforfølge rusmiddelbrukere ikke lenger kun er noe landene står fritt til, men det eneste riktige å gjøre.