FN må vedta nye mål for narkotikapolitikken

Foreningen Tryggere Ruspolitikk var på plass under FNs Narkotikakommisjon (The Commission on Narcotic Drugs, CND) som ble arrangert 12.-16. Mars i Wien i år. Sammen med andre fra den internasjonale rusreformbevegelsen tok vi til orde for å skrote FNs mål om et narkotikafritt samfunn og i stedet bygge en politikk på økt velferd i form av helse, livskvalitet og skadereduksjon. Dagfinn Hessen Paust og Ina Roll Spinnangr representerte FTR, invitert av International Drug Policy Consortium (IDPC).

Torbjørn Brekke holdt et innlegg på vegne av den norske delegasjonen i plenumsmøtet åpningsdagen 12. mars.  FTR berømmer Brekke for å ha holdt et progressivt innlegg i et forum hvor motstanden mot reform fortsatt er stor. For ikke bare oppfordret Brekke til å overføre ansvaret for oppfølging av rusmiddelbruk fra justis til helse; han påpekte at målet om et narkotikafritt samfunn faktisk står i veien for målet om bedre helse og velferd, og gir legitimitet til land som fører en menneskerettsstridig politikk. Presiseringen at legalisering fortsatt ikke er et alternativ for Norge, oppfatter FTR først og fremst som en anerkjennelse av våre nåværende konvensjonsforpliktelser.

Kenneth Arctander Johansen fra RIO gjorde også en god jobb med å fremme skadereduksjon og avkriminalisering. Her kan du se innlegget hans på en av side-arrangementene.
(I tillegg til Kenneth fra Rio og FTR var flere andre norske organisasjoner representert i Wien. Fra MARBORG deltok Carl Eliassen, fra FHN leder Arild Knutsen, fra Stiftelsen Golden Colombia president Øystein Schjetne, fra Actis Stig Erik Sørheim, fra Forut Dag Endal og fra NNPF generalsekretær Lars Holmen.)

Samtidig som Norge fremfører dette progressive budskapet, registrerte vi med bekymring at det fortsatt er innflytelsesrike medlemsland som forsvarer dødsstraff, mangel på nødvendig helsehjelp og dehumanisering av rusmiddelbrukere, under henvisning til målet om å bekjempe all narkotikabruk. Det er også fortsatt umulig å introdusere begrep som «harm reduction» i resolusjoner, og noen land går så langt som å motarbeide referanse til menneskerettigheter.

Vi håper at Norge fremover vil fortsette å jobbe for å bevege FN i en mer progressiv retning, og at forhandlingene i 2019 vil gi progressive land større rom for å eksperimentere med nye løsninger, slik at verdenssamfunnet får et bedre evidensgrunnlag for å vurdere «best practice».