Global day of action: Support don't punish

26. juni markerte vi FNs dag for håndtering av verdens narkotikaproblemer, i Oslo og i Bergen. Foran Stortinget i Oslo var det god stemning med musikk, dans og taler sammen med våre gode samarbeidspartnere i LARnett, ProLAR, Normal og Foreningen Human Narkotikapolitikk.

Leder Ina Roll Spinnangr og nestleder Dagfinn Hessen Paust fra FTR var blant dem som hadde appeller i Oslo, mens leder av FTR Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, hadde appell i Bergen.

Vårt budskap var at ingen bør straffes for sin rusbruk, uansett om man har rusproblemer eller ikke. Å kriminalisere rusbrukere bidrar ikke til mindre bruk eller til mindre rusproblemer. Å gi unge og sårbare en kriminell identitet kan i stedet forsterke rusbruken, forverre livskvaliteten og øke sannsynligheten for en kriminell adferd.

Vi tok også opp menneskerettsbruddene som skjer over hele verden og behovet for å tenke nytt om målet er en tryggere og mer human ruspolitikk. 

Se film fra markeringen i Oslo her: https://m.youtube.com/watch?v=gK99kt0uXP0 

 

upload.png