6. Forebygging gjennom utstøtelse

Skrevet av Bjørn Dahl

Politiet har i lengre tid kjørt en kampanje: «Forebygging gjennom forvaltning». Spørsmålet er: Hva skal forebygges? Og – virker det? Forebygging gjennom forvaltning har vært knyttet til vegtrafikklovens §34 femte ledd. Manglende edruelighet. Praksisen er at man fratar førerkortet fra folk som innrømmer å ha røykt hasj mer enn et par ganger i året, uten at de er tatt for kjøring i påvirket tilstand. Det er typisk hasjrøykerne som får gjennomgå gjennom denne praksisen fordi man i uvitenhet har koblet lagring av THC i fettvev med uvitenskapelig vrøvl om at dette skal kunne føre til såkalt kronisk rus. Se for deg at du ble stoppet i rutinekontroll. Du hadde ikke promille, men svarte som sant var på spørsmål om det hadde skjedd at du hadde drukket alkohol en gang, og du svarte ja, for du hadde tatt deg et par drammer på julebordet for et par måneder siden. Se for deg at de fratok deg lappen på stedet. Hvilke konsekvenser ville dette fått for ditt liv? Mange av dem som mister sertifikatet på denne måten mister også jobb eller jobbmuligheter. Bor man på et sted med manglende kollektivtransport, blir man satt utenfor mange aktiviteter. Det blir vanskeligere å holde kontakt med venner og familie. Men like ille er det at man også blir stigmatisert blant dem som vet at du har hatt sertifikat. De tror ikke på forklaringen din om at du aldri er tatt for å kjøre påvirket, men at politiet faktisk beslagla førerkortet utelukkende av ”forebyggende” årsaker. Praksisen er faktisk så hinsides enhver forstand at menigmann ikke en gang forstår at dette er mulig. Ta også med i betraktning mobben som sier at det er helt greit at man fratar de ”jævla narkomane” sertifikatet. Hvis man har familie med barn vil det også få konsekvenser for familielivet og barna.

Hva skal så dette være godt for? Hva er det denne praksisen forebygger? Tenk om politiet kunne frata deg førerretten fordi du tok deg noen pils hver helg? Vi vet allerede at cannabis er langt mindre farlig enn alkohol helsemessig, men vi vet også at alkohol gjennomsnittlig er 20 ganger farligere enn cannabis i trafikken. Hvorfor da behandle cannabis strengere enn alkohol i forhold til vegtrafikkloven? Dette kan ikke handle om forebygging av trafikkulykker. Da handler det om å forebygge bruk av cannabis, og redskapen som brukes er vegtrafikkloven. Denne praksisen er uredelig, og den er svært uheldig med tanke på forebygging. 

Folk som i utgangspunktet ikke har et rusproblem kan faktisk komme til å utvikle et fordi man blir utstøtt fra samfunnet med loven i hånda. Helsevesenet har latt seg bruke av Politidirektoratet til å delta i denne heksejakten. Dette er forstemmende og et lavmål i ”krigen mot narkotika”. Man skulle tro at helsearbeidere, psykologer og leger hadde større kunnskap om narkotika enn mannen i gata. Det finnes eksempler på psykologer som har sendt bekymringsmelding til fylkesmannen fordi en person har sagt i en psykologtime at han har prøvd cannabis for å få sove om natten. Når vi vet at unge i dag sliter psykisk og at søvnmangel er en del av dette bildet, blir sviket totalt. Resultatet er straff foran helsehjelp. Psykologen blir politiets forlengede arm. Meldeplikten psykologen har, gir ikke føringer for hvor mange ganger eller hvor ofte du røyker cannabis. Det betyr at den unges skjebne ligger i den enkelte psykologs individuelle vurdering. Meldingen om at pasienten kan være en fare i trafikken går videre til Fylkesmannen som deretter melder fra til Politiet, som igjen inndrar førerretten. Rettssikkerheten er satt helt ut av spill. Man har i realiteten ingen mulighet til å overprøve vedtaket. En eventuell klage skal nemlig stilles til Politidirektoratet, som på sin side viser til at de ikke kan overprøve en helsevurdering. Fylkesmannen på sin side, skjuler seg bak legens vurdering og ansvaret er dermed helt pulverisert. Den som er fratatt sertifikatet er overlatt til seg selv. Hvis denne vil bestride inndragelsen av førerkortet, må vedkommende reise sak mot staten for egen regning. Svært få, om noen har, kapasitet til dette.

Nederlag er ofte en av årsakene til at man ruser seg. Det er kort sagt svært vanskelig å se hvilken forebyggende effekt praksisen har. Vegtrafikkloven misbrukes fordi den brukes til noe annet enn det som er hensikten: Å ivareta trafikksikkerhet. På denne måten brytes tilliten til både politiet og til staten ned. Justisdepartementet må se og få diktert Politidirektoratet i denne saken. POD er helt på villspor og utfordrer maktfordelingsprinsippet når de begynner å bruke vegtrafikkloven i “krigen mot narkotika”. 

 

13 PUNKTER - 13 TEKSTER - 13 DAGER

Hver dag gjennom budsjettforhandlingene og helt frem til statsbudsjettet legges frem den 12. oktober og den påfølgende dagen kommer vi i gruppen for Brukere og Pårørende i Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) til å stille 13 krav som en påminnelse til våre folkevalgte, slik at de setter handling bak ord på rusfeltet.

#13punkter13tekster13dager