Back to All Events

Hvordan forbedre Rusomsorgen?

Vi inviterer til et oppstartsmøte for brukere/pårørende og andre interesserte der målet vil være levere et innspillsnotat til lokale og nasjonale helsemyndigheter om behandlingspolitikk. Vi spanderer noe godt å spise til alle som kommer.