Back to All Events

Workshop om testing av syntetiske rusmidler

Foreningen Tryggere Ruspolitikk Oslo inviterer til workshop med informasjon og demonstrasjon av test-kits for testing av syntetiske rusmidler. Test-kits er et skadereduserende verktøy som kan brukes for å identifisere rusmidler. For brukere i et illegalt marked gir dette informasjon som er helt nødvendig. I England har organisasjonen The Loop drevet med profesjonell testing av rusmidler på festivaler siden 2016, og tjenesten er svært populær. I Norge finnes det foreløbig ingen organisasjoner som tilbyr slik testing. Test-kits tilbyr ikke komplett informasjon om rusmidlene, slik dyrere utstyr kan. Likevel er test-kits et viktig alternativ som bør gjøres kjent. Rusbrukere bør ta alle forhåndsregler for å beskytte seg selv. 

Vi får besøk av Aksel Skorm Mena Refsdal fra Helseutvalget, og det blir foredrag av styremedlem og skribent Jon F. Olsen, som har tatt til orde for at testing bør innføres på festivaler i Norge. Det vil bli demonstrert hvordan utstyret brukes, og mulighet for å stille spørsmål underveis.

Kom gjerne tidlig for å kjøpe en matbit i kafeen. Etter foredraget blir det anledning til å mingle og stille videre spørsmål. 

Sted: Skippergata 22

Tid: 1800-2100

Vi gleder oss!