Back to All Events

Hva skal være politiets rolle etter rusreformen?

  • Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo, Norway (map)

Det er flertall på Stortinget for en rusreform der ansvaret for rusbrukerne overføres fra Justis til Helsedepartementet. Rusreformutvalget, som skal utrede hvordan dette skal skje i praksis, og hvilke lovendringer som er nødvendige, er snart i gang med sitt arbeid. Endringene vil i stor grad berøre politiet, og spesielt de forebyggende enhetene som jobber opp mot barn og ungdom.

Dette er tiden for å komme med innspill til utvalget, slik at man får endringer som legger til rette for en bedret situasjon for den enkelte og for samfunnet. For å kunne mene noe om hvilke endringer som er nødvendige, må man se på hvordan disse påvirker politiets muligheter for å løse samfunnsoppdraget. Det er derfor nødvendig med en grundig diskusjon om hva som bør være politiets rolle, hvilke utfordringer man står ovenfor i forbindelse med endringene og hvilke muligheter som åpner seg ressursmessig og på andre måter.

Vi legger derfor opp til to korte foredrag med tidligere politiansatt Knut Røneid og skribent Bjørn Dahl før en panelsamtale om politiets rolle i som en avslutning av temamøtet, fra kl. 1800. For at denne samtalen skal kunne være informativ, er det nødvendig at vi har et så bredt sammensatt panel som mulig. Derfor har derfor invitert flere fra politiet og spurt om NNPF vil komme til debatten. Fra før av er det bestemt at det vil delta en representant fra LEAP (Trolig professor Paul Larsson eller tidligere politiinspektør i POD Erling Børstad) og en brukerrepresentant.)

MER INFORMASJON KOMMER