Gi en donasjon

Du kan hjelpe oss med å gi en donasjon til Tryggere Ungdom ved å overføre penger til vårt kontonummer:

1506.15.61444